Kontrol Üniteleri

Kontrol Üniteleri


STEGO’ nun sıcaklık ve nem kontrol sistemleri, elektrik ve elektronik tesisatlar için mükemmel çalışma koşulları sağlar ve performanslarını korur.


Isıtıcıları ve Fanlı filtreleri ayarlamak ve kontrolü için termostat.


Elektronik bileşenler içeren panolarda yoğuşma ve korozyonu etkili bir şekilde önlenir.

Elektronik hidrostat, elektrik-elektronik bileşenler içeren bir panodaki bağıl nemi algılar ve ayar noktasında bir ısıtıcı açar ve panoda yoğuşma oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Bağlı ısıtıcı çalışırken ayar düğmesine entegre edilmiş LED yanar.


Elektrik-elektronik bileşenlere sahip bir panodaki ortam sıcaklığını ve bağıl nemi algılar ve her iki ayar noktasında bir ısıtıcıyı (veya alternatif olarak bir fanı) açar ve panodaki yoğuşma oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Harici sensör, hassas ölçümler için panonun herhangi bir yerine serbestçe yerleştirilebilir.